СҮХБААТАР АЙМГИЙН УУЛБАЯН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ ИРГЭН ТАНЫ САНАЛЫГ АВЧ БАЙНА. Монгол Улсын Их хурлаас “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль”-ийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт албан байгууллага, баг, өрх, иргэн таньд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх зорилгоор иргэн таны саналыг авч байна. Санал авах утас 88407737, 99222110 хаяг p.boloroo01@gmail.comСэтгэгдэл хэсэгт та бүхэн саналаа илэрхийлж болно.