Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Уулбаян сумын ЗДТГазар