БЯМБЫН ИШЛХАМ

Улсын бүртгэгч

  • 88727727; 96806664

Чиг үүрэг: Улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээний анхан шатны бүртгэлийн бүрдүүлбэрийг сумандаа хийж, иргэний бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилнэ