ГОМБОСҮРЭНГИЙН ДУЛМАА

  • 94109060

Чиг үүрэг: Байгууллагын эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж анхан шатны бүртгэлийг дүрэм журмын дагуу хөтлөх, байгууллагын эд аж ахуй, аж ахуйн материалаар тасралтгүй хангах ажлыг зохион байгуулах.