ДАВААГИЙН УРАНЧИМЭГ

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

  • 88513103

Чиг үүрэг: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг боловсронгуй болгон стандартын шаардлагад нийцүүлж сумын ИТХ, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудад албан хэргийн асуудлаар өдөр тутмын үйлчилгээ үзүүлж, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэж хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх.