ДУЛАМСҮРЭНГИЙН ОЮУН

Засаг даргын Тамгын газрын ОНХСАН, ЗДТГ Ня-бо

  • 88779819

Чиг үүрэг:   ИТХ, ЗДТГ-ын санхүүгийн тайланг хариуцан ил тод нээлттэй мэдээлэх, ИТХ-ын байгууллагын  шийдвэрийг үндэслэн орон нутгийн өмчийг ашиглах, устгах, шилжүүлэх, борлуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төсөвт зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, ажилтнуудын цалинг сар бүр олгох.