ПҮРЭВДОРЖИЙН БОЛОТУНГАЛАГ

Байгаль хамгаалагч

  • 99222110

Чиг үүрэг: Байгалийн нөөц баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны тэнцлийг хангах талаар төр засгаас баримталж буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх мэдээллийн сан бүрдүүлэх.