ЦЭРЭННОРОВЫН ГАНЧИМЭГ

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

  • 99122246

Чиг үүрэг: Нийгмийн халамжийн хуулийг сурталчлах, амьжиргааны түвшинд үндэслэсэн халамжийн зорилтот бүлэгт олгож буй тэтгэмж, тусламж, халамж, асрамжийн үйлчилгээний асуудлаар олон нийтэд мэдээлэх, нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа болон хамрагдах шаардлагатай өрх, иргэдийн бүртгэл, мэдээллийн санг бүрдүүлэх.