Мэдээллийн цагт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн төслийг хүлээн авч эхэллээ

“ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын арга хэмжээ 2023 оны 1-р сарын 09-ний өдөр болж,…

2023 оны Төрийн албаны ерөнхий шалтгалтын тов зарлагдлаа.

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлдээ хэрхэн цахимаар бүртгүүлэх вэ?

Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны A/331 дүгээр тушаалаар баталсан…

2023 оны цэргийн шинэчилсэн бүртгэл эхлэлээ.

Уулбаян сумын харьяат цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицер, ахлагч нарын 2023 оны цэргийн бүртгэл 2023 оны 01…

2022 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал тооллогын дүн гарлаа.

Сумын 2022 оны Хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт 74 хувьтай хэрэгжилээ.

Сумын Засаг даргын 2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 87.1 хувьтай хэрэгжлээ.

2022 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 87.4 хувьтай хэрэгжжээ.