Month: Жилээр

E-Mongolia төрийн үйлчилгээ

ЗДТГ-н E-mongolia төрийн үйлчилгээний цэгээс нийгмийн халамж, даатгал, улсын бүртгэл, шүүхийн шийдвэр, цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн газар, боловсрол, гааль, зам…