Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг мөрдөн ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг байгууллагын ёс зүйн хорооноос нийт албан хаагчдад мөрдүүлж байна.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.