Төрийн гүйцэтгэх албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтад 3 албан хаагч тэнцлээ

Төрийн албаны тусгай шалгалтууд 2022 оны 02 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт болж өндөрлөлөө. Тус шалгалтад газрын даамал, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн, ХАА тасгийн мэргэжилтэн албан тушаалд өрсөлдөж тэнцсэн 3 албан хаагчийг албан тушаалд томилсон шийдвэрийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын -ны 04-ны өдрийн 03/27 тоотоор Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүллээ