Хогийн цэгийг дахин цэвэрлэлээ

2022 оны 03 дугаар сарын 24 ны өдөр “Сун Хун Голд” ХХК-н техник хэрэгслийг ашиглан хогийн цэгийг цэгцлэх ажлыг гүйцэтгэлээ. Нийт 2 га талбайг цэвэрлэн хогийн цэгийн манаачид хүлээлгэн өглөө. Иймд иргэд та бүхэн ухамсартай хандаж, манаачийн заасан газарт хогоо хаяж хэвшихийг уриалж байна.