СӨБ-н багш нарын дунд зохион байгуулагдсан уралдаанд Тэргүүн байр эзэлжээ.

Сайн багшийн-Сайн технологи сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын дунд зохион байгуулсан ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцож…

Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээ тогтоож байгаа тул саналаа өгөөрэй.

Иргэн, хуулийн этгээдээс 48 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-8-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн…

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 91,6 хувьтай хэрэгжжээ.

2022 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд зарлагджээ.

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдлаа. Иргэд та…

Төрийн үйлчилгээг өрх бүрт уриан дор ажлын хэсэг ажиллаж эхэллээ

Цар тахлын улмаас сүүлийн 2 жил зохион байгуулаагүй Төрийн үйлчилгээг малчны хотонд уриан дор төрийн үйлчилгээг…

Соёлын төвийн тоног төхөөрөмжийг гүйцэтгэх тендерийн урилгыг танилцуулж байна.

2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэн бүрд 5 жилийн хугацаатай цахим гарын үсэг олгож эхлэнэ

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдлаа.