2022 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн иргэн бүрд 5 жилийн хугацаатай цахим гарын үсэг олгож эхлэнэ