Төрийн үйлчилгээг өрх бүрт уриан дор ажлын хэсэг ажиллаж эхэллээ

Цар тахлын улмаас сүүлийн 2 жил зохион байгуулаагүй Төрийн үйлчилгээг малчны хотонд уриан дор төрийн үйлчилгээг өрх бүрт хүргэх зорилго бүхий багийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг / НД-ын байцаагч, багийн эмч, e-mongolia хариуцсан ажилтан/ Баян багт 6 хоног ажиллаж, дараах үйлчилгээнүүдийг үзүүллээ.

 • Аравтын систем, түүний зохион байгуулалт
 • И-монголиа цахим төрийн үйлчилгээ
 • 2023 онд ОНХС-аар хийх ажлын санал асуулга
 • Эрүүл мэнд ба сайн дурын даатгал
 • Малын тоо толгойн албан татвар
 • Иргэний улсын бүртгэл
 • Малын үржлүүлэг, угаалга, ээмэгжүүлэлт
 • Газрын цахим систем
 • Хоршоо хөгжүүлэх сан
 • Бэлчээр ашиглалтын журам
 • Иргэдээс дараах нийтлэг саналуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:
 • 1. Бэлчээрт гүний худаг гаргах
 • Хуц, ухны хариулгыг цэгцлэх
 • Гадны айл өрхийг шилжүүлэх
 • Хилийн цэсийн маргааныг шийдвэрлэх
 • Үр дүн: Баян багийн 104 өрхөд дээрх үйлчилгээнүүдийг үзүүлж, малчдад тулгамдсан асуудлыг сонсож, зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллалаа. Малчид маань төрийн үйлилгээний цахим системийн тухай мэдээлэл авч, E-Mongolia апплейкшинг гар утсандаа суулгаж, цахим иргэн боллоо.