2022 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд зарлагджээ.

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдлаа. Иргэд та бүхэн төсөл хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэн З.Ганбаяртай 80051414 утсаар холбогдож аваарай.