СӨБ-н багш нарын дунд зохион байгуулагдсан уралдаанд Тэргүүн байр эзэлжээ.

Сайн багшийн-Сайн технологи сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын дунд зохион байгуулсан ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцож Тэргүүн байр эзэлсэн хөгжмийн багш О.Гэрэлмаа танд халуун баяр хүргье.