БОЛЗОЛТ УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

Сумын Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/33 дугаар захирамжаар Хашаандаа сайхан амьдаръя болзолт уралдааныг 2022.06.20-2022.11.01-ны хугацаанд зохион байгуулах боллоо. Иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу.