Алсын хараагаа тодорхойллоо

Монгол Улсын Тэргүүний сум болохыг зорьж байна. Энэхүү алсын хараа нь бидэнд ажиллах урам зориг өгөхөөс…