Сумын Засаг даргын 2021 онд хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг хүргэж байна.

Иргэд та бүхэн QR кодыг уншуулан хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг үзэх боломжтой.

Сумын Засаг даргын 2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 91 хувьтай хэрэгжжээ.

Уулбаян сумын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлагдлаа.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор батлагдлаа.

Сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн үр дүнд шинээр томилогдсон Засаг дарга нь…