Сумын Засаг даргын 2021 онд хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг хүргэж байна.

Иргэд та бүхэн QR кодыг уншуулан хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг үзэх боломжтой.

Сумын Засаг даргын 2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 91 хувьтай хэрэгжжээ.