Сумын Засаг даргаас 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдлаа.

Сумын Засаг Даргын 2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдлаа.

Сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн үр дүнд шинээр томилогдсон Засаг дарга нь…