Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээ тогтоож байгаа тул саналаа өгөөрэй.

Иргэн, хуулийн этгээдээс 48 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-8-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн…

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 91,6 хувьтай хэрэгжжээ.

2022 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд зарлагджээ.

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдлаа. Иргэд та…

Соёлын төвийн тоног төхөөрөмжийг гүйцэтгэх тендерийн урилгыг танилцуулж байна.

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдлаа.

Хогийн цэгийг дахин цэвэрлэлээ

2022 оны 03 дугаар сарын 24 ны өдөр “Сун Хун Голд” ХХК-н техник хэрэгслийг ашиглан хогийн…

2022 оны төсөвт тодотгол хийж, ИТХ-аар батлууллаа.

Гамшгийн аюулын зарлан дуудах дохиогоор цугларав.

Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу жил бүрийн гуравдугаар сарын дөрөв дэх пүрэв гарагийн 16.00…

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг хүргэж байна.

Иргэд та бүхэн QR кодыг уншуулан хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг үзэх боломжтой.