2022 оны төсөвт тодотгол хийж, ИТХ-аар батлууллаа.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 6-р хуралдаан боллоо.

Тус хуралдаанаар: 1. Сумын ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан 2. Сумын Засаг даргын…

2021 оны төсөвт тодотгол хийж, ИТХ-аар батлууллаа.