Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг хүргэж байна.

Иргэд та бүхэн QR кодыг уншуулан хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулгыг үзэх боломжтой.

Чийрэгжүүлэлтийн танхимаа хүлээн авлаа.

Иргэдийн хүсэн хүлээсэн Чийрэгжүүлэлтийн танхим өнөөдөр нээлтээ хийлээ. Тус танхимыг 2021 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн…

Жавхлант багийн 0.4 квт-ын агаарын шугамыг өргөтгөлөө.

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2021 онд хийгдэх төсөл, хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу Жавхлант багийн төвийн 0.4 квт-ын…

Цэцэрлэгийг бүрэн камержууллаа

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5.400.000 төгрөгийн санхүүжилтаар цэцэрлэгийн хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гадна, дотор камер…

Цамхаг гэрэлтүүлгийг хоёроор нэмлээ

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2021 онд хийгдэх төсөл, хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу жишиг хорооллын урд талын эгнээ…

Гэр цэцэрлэгээ хүлээн авлаа

Багийн иргэд, олон нийтийн хурлаар хамгийн олон санал авсан гэр цэцэрлэгийг 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн…