Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалга хүргүүллээ

Төрийн гүйцэтгэх албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтад 3 албан хаагч тэнцлээ

Төрийн албаны тусгай шалгалтууд 2022 оны 02 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт болж өндөрлөлөө. Тус…

Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн албан хаагчийн 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ 4 ДҮГЭЭР САРД БОЛНО

Төрийн албаны 2022 оны эхний ерөнхий шалгалтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зохион…

Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн стратегиийн хэрэгжилт, түүнд хяналт тавих, үнэлэх журмыг танилцуулж байна.

ЗДТГ-ын албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг Хэрэглэгч, Хамт олон, Байгууллагын удирдлагын гэсэн 3 үнэлгээгээр үнэллээ.

Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны 2020 оны төлөвлөгөө батлагдлаа.

Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хороог 3 гишүүнтэй байгууллаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын 4 сул орон тоог олон нийтэд танилцуулж байна.

Төрийн захиргааны албан тушаалын 4 сул орон тооны захилгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ

Тамгын газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/128 тоотоор Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн…