Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сул орон тооны захиалга хүргүүллээ

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан тушаалын 4 сул орон тоог олон нийтэд танилцуулж байна.

Төрийн захиргааны албан тушаалын 4 сул орон тооны захилгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүллээ

Тамгын газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/128 тоотоор Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн…

Төрийн удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтад 1 албан хаагч тэнцлээ

Төрийн албаны тусгай шалгалтууд 2021 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт болж өндөрлөлөө. Тус…

Төрийн захиргааны албан тушаалд сул байгаа 1 орон тооны захилга хүргүүллээ

Тамгын газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 3/81 тоотоор Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн…

Төрийн захиргааны албан тушаалд сул байгаа 4 орон тооны захилга хүргүүллээ

Тамгын газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 3/45 тоотоор Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн…