Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээ тогтоож байгаа тул саналаа өгөөрэй.

Иргэн, хуулийн этгээдээс 48 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 4-8-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн…

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 91,6 хувьтай хэрэгжжээ.

2022 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүд зарлагджээ.

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас 2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдлаа. Иргэд та…

Хогийн цэгийг дахин цэвэрлэлээ

2022 оны 03 дугаар сарын 24 ны өдөр “Сун Хун Голд” ХХК-н техник хэрэгслийг ашиглан хогийн…

Гамшгийн аюулын зарлан дуудах дохиогоор цугларав.

Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу жил бүрийн гуравдугаар сарын дөрөв дэх пүрэв гарагийн 16.00…

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрлийг Гүн Хүсэл ХХК-д олголоо.

Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тамхи худалдах үйл ажиллагаа…

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээтэй танилцаарай

Улсын бүртгэгчээс төрийн үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт

Хөдөлмөр, халамжийн байцаагчаас төрийн үйлчилгээ авахад шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт