Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлдээ хэрхэн цахимаар бүртгүүлэх вэ?

Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны A/331 дүгээр тушаалаар баталсан…

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг танилцуулж байна.