Засаг даргын Тамгын газрын танилцуулгыг хүргэж байна

Байгууллагын эрхэм зорилго: Засаг даргыг цаг үеэ олсон бүх талын зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, Засаг даргын үйл…

Continue Reading