СӨБ-н багш нарын дунд зохион байгуулагдсан уралдаанд Тэргүүн байр эзэлжээ.

Сайн багшийн-Сайн технологи сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын дунд зохион байгуулсан ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцож…

Төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж өндөрлөлөө

Сургалтын хүрээнд: ИТХ-ын даргаас сумын Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулах Сумын Засаг даргаас…

Цэцэрлэгийн танилцуулгыг хүргэж байна.

Тус цэцэрлэг нь 1965 онд Сүхбаатарын зам” нэгдлийн хөрөнгөөр 10 хүүхэд, 3 ажилтантай байгуулагдсан ба 1973…

Continue Reading