Судар Эгшиглэн уралдаанд амжилттай оролцлоо.

Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөр хангагдлаа.

Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай 2022 онд байгуулсан гэрээний заалтын дагуу Хүүхдийн Цэцэрлэг болон ЕБС-ийн…

СӨБ-н багш нарын дунд зохион байгуулагдсан уралдаанд Тэргүүн байр эзэлжээ.

Сайн багшийн-Сайн технологи сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын дунд зохион байгуулсан ур чадварын уралдаанд амжилттай оролцож…

Төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж өндөрлөлөө

Цэцэрлэгийн танилцуулгыг хүргэж байна.

Тус цэцэрлэг нь 1965 онд Сүхбаатарын зам” нэгдлийн хөрөнгөөр 10 хүүхэд, 3 ажилтантай байгуулагдсан ба 1973…

Continue Reading