Бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах журам батлагдлаа.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 6-р хуралдаан 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн болж өндөрлөлөө. Тус хуралдаанаас…

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор баталсан Хог…