Listing Category: Төсөвт байгууллага

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

УУЛБАЯН СУМЫН ЭМТӨВИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧОО Үндсэн үүрэг чиглэл: Сумын ард иргэдэд Нийгмийн эрүүл мэндийг болон Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй,…

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

Тус цэцэрлэг нь 1965 онд Сүхбаатарын зам” нэгдлийн хөрөнгөөр 10 хүүхэд, 3 ажилтантай байгуулагдсан ба 1973 оноос 25, 1982 оноос…