Засаг Даргын Тамгын Газар нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нийт 34 ажилтан, албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс үндсэн орон тооны 23, босоо удирдлагын тогтолцоотой – 8, цагдаагийн хэсгийн 3 албан хаагч тус тус ажиллаж байна. Албан хаагчдыг төрийн албан тушаалын ангиллаар авч үзвэл:

  1. Төрийн улс төрийн албан тушаалтан – 7
  2. Төрийн захиргааны албан тушаалтан – 16
  3. Төрийн тусгай албан тушаалтан – 2
  4. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан -9

 

By admin