Сумын ИТХурал 2020.12.03-ний өдөр хуралдаж 2020 оны төсөвт тодотгол хийлээ.

Сумын ИТХурал 2020.12.03-ний өдөр хуралдаж 2020 оны төсөвт тодотгол хийлээ.