Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал

Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг үүргээс гадна Татварын ерөнхий хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.8 дахь хэсэгт заасан дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

  1. Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;
  2. Татвар төлөгчид үйлчлэх, татвар хураах;
  3. Тайлан хүлээн авах, хяналт шалгалт хийх;

By erdenekhuu

Admin