ДОЛЖИНСҮРЭНГИЙН БОЛДБААТАР

Галч

  • 88184277

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Чиг үүрэг: Тамгын газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангах;