ТЭРБИШЫН АРИЛД

Жолооч

  • 99007500

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Чиг үүрэг: Тамгын газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангах;