ЗДТГ-ЫН ДАРГА Х.ЦОГТБААТАР

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Сумын Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар…

САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА Г.ОЮУНСАЙХАН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн…

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Л.ДАШБАЛЖИННЯМ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал. Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар…

БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН Д.УРАНЧИМЭГ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал Чиг үүрэг:  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтийг…

ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ОЮУН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн…

НЯГТЛАН БОДОГЧ О.БОЛОРТУЯА

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал. Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20…

НЯГТЛАН БОДОГЧ М.УРАНЧИМЭГ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал. Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20…

ХҮНС, ЖДҮ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Э.ЮМЖАВ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн…

МАЛ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН З.ХОРОЛСҮХ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Mалын генетик нөөцийн тухай хууль, Засгийн…

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Т.РЕНЧИН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал. Чиг үүрэг: Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомж, аймаг,…