Person Category: БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

АЮУШЫН БАТТУЛГА

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Бүрэн эрх: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…

ДАШДЭНДЭВИЙН ПҮРЭВ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Бүрэн эрх: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…

БААТАРСҮХИЙН МӨНБАЯР

өрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Бүрэн эрх: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…

ОГООНЖАВЫН ДАМДИНСҮРЭН

өрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Бүрэн эрх: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…

ЭНХБАТЫН НАНДИНЦЭЦЭГ

өрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Бүрэн эрх: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…