Person Category: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ДУГАРСҮРЭНГИЙН АМАРТАЙВАН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Сумын Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг…

ХИШГЭЭГИЙН БАТТӨР

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Чиг үүрэг: Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын…

ДАВААГИЙН УРАНЧИМЭГ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал Чиг үүрэг:  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтийг хангах; Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,…

ГОМБЫН ОЮУНСАЙХАН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан…

ОТГОНБАЯРЫН БОЛОРТУЯА

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал. Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь…

ДУЛАМСҮРЭНГИЙН ОЮУН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал. Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь…

ТӨМӨРБААТАРЫН РЕНЧИН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан  тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт…

ЭНХБАЯРЫН ЮМЖАВ

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн захиргааны албан тушаал Чиг үүрэг: Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт заасан…