Person Category: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАСАГ ДАРГА Д.АМАРТАЙВАН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн улс төрийн албан тушаал Сумын Засаг дарга нь харьяалах нутаг дэвсгэртээ төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг…

НЯГТЛАН БОДОГЧ Д.ОЮУН

Төрийн албан тушаалын ангилал: Төрийн үйлчилгээний албан тушаал. Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь…